Verklaring goed gedrag (VOG)

Om de veiligheid van alle deelnemers zo goed mogelijk te kunnen garanderen, Vragen we van al onze vrijwilligers en bestuursleden een actuele VOG  = Verklaring Omtrent Gedrag verklaring aan per seizoen.
Met ingang van seizoen 2017 vraagt de stichting Sailing Kids zelf de VOG verklaringen voor alle vrijwilligers die meegaan aan.
Dit is met ingang vanaf 2017 voor de vrijwilligers geheel kosteloos

Meer informatie over de VOG verklaring kun je vinden op de site van de overheid

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Info voor nieuwe vrijwilligers

Wat houd het vrijwilligerswerk bij Sailing Kids in en hoe meld ik me aan?

 • Welke vaardigheden zoekt Sailing Kids in haar vrijwilligers?
  Tijdens de vaartochten zijn er diverse functies in te vullen. Allereerst is er de medische zorg door verpleegkundigen en artsen. Daarnaast moet er natuurlijk lekker gegeten kunnen worden, de maaltijden en tussendoortjes vormen een hoogtepunt aan boord, dus een veelzijdige kok en koksmaat zijn onontbeerlijk.
  Daarnaast is een goede sfeer en gezelligheid belangrijk en daarom worden er diverse activiteiten bedacht. De activiteitenbegeleider moet bij voorkeur creatief zijn en kunnen bijspringen waar dat nodig is. Zeilervaring is niet direct een vereiste, maar kan wel handig zijn. Het schip wordt in principe gevaren door de schipper en z'n maat, van tijd tot geholpen door de hele bemanning natuurlijk.

 • Waar moet ik als vrijwilliger aan voldoen? Behalve goede zin, daadkracht en kunnen werken in teamverband moet elke vrijwilliger binnen zijn eigen functie voldoen aan een aantal eisen. Zie hiervoor het aanmeldingsformulier en ook tijdens het intake gesprek zullen deze vaardigheden aan de orde komen. Daarnaast moet je zelf lekker in je vel zitten en in staat zijn een luisterend oor te bieden. Het overleggen van een VOG verklaring maakt onderdeel uit van de aanmeld procedure. De VOG verklaring kan door de stichting kosteloos worden aangevraagd.

 • Minimum leeftijd: Voor de vrijwilligers die meegaan als begeleider op de tochten van Sailing Kids is de minimum leeftijd 21 jaar.
  Ben je jonger? Dan ben je ook van harte welkom! Je kunt ook ook op allerlei andere manieren helpen, bijvoorbeeld bij het organiseren van events of als lid van een promo team op beurzen. Er is altijd wel een leuke activiteit om te doen!

 • Teamwork: De vrijwilligers die meegaan met de gezinstochten werken in een team, dat de zorg heeft voor gezinnen waarvan een kind ernstig dan wel chronisch ziek is. Dit kan soms heel pittig zijn. Daarbij komt dat de leeftijd van de kinderen die ziek zijn en hun broers en zussen die meegaan ligt tussen de 0 en de 18 jaar. Dan is het fijn als de teamleden wat ouder zijn. We bevelen daarom een leeftijd vanaf 21 jaar aan.

 • Hoe is de procedure na aanmelding? Afhankelijk van de functie wordt u door de voorzitter of één van de vrijwilligers coördinatoren uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intake gesprek word u o.a. gevraagd de gedragscode voor vrijwilligers te ondertekenen. Ook is het gewenst een VOG verklaring te overleggen. Heb je die nog niet, dan kan die eventueel via de stichting kosteloos worden aangevraagd.

Hoe meld je jezelf aan? Je kunt jezelf aanmelden via het Vrijwilligers formulier

U bevindt zich hier: Home Vrijwilligers