Klachten?

In het geval dat u een klacht heeft over de Stichting Sailing Kids, haar handelswijze, bestuursleden of vrijwilligers, geven wij hieronder de te volgen procedure aan. Het gaat hier uitsluitend om serieuze klachten, voor gewone vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u eerst een persoonlijk gesprek met een vertrouwenspersoon?
Onze functie van vertrouwens persoon is vacant, je kunt je hiervoor aanmelden door een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen.

Klachten procedure Stichting Sailing Kids (versie 17 januari 2015)

  1. Indien een belanghebbende een klacht heeft over de stichting kan de belanghebbende zich hierover schriftelijk tot het bestuur van de stichting wenden, hetzij per brief, hetzij per e-mail, hetzij per online klachten-formulier. De klacht dient in eerste instantie te worden gericht aan het secretariaat van de stichting. Uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht zal een gemotiveerd antwoord naar de belanghebbende worden gestuurd.
  2. Indien de belanghebbende niet wenst te berusten in het ontvangen antwoord kan hij gemotiveerd schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van de stichting. Uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het bezwaar zal een gemotiveerd schriftelijk antwoord naar de belanghebbende worden gestuurd.
  3. Indien de belanghebbende niet wenst te berusten in de op grond van lid 1 ontvangen reactie, is hij/zij gerechtigd om zich tot het bestuur van de stichting te wenden met een schriftelijk gemotiveerd standpunt.
  4. Het Bestuur is gehouden de klacht nader te onderzoeken. Het bestuur kan van degene die het geschil aanhangig heeft gemaakt, verdere inlichtingen verlangen die het bestuur nodig oordeelt. Indien de belanghebbende dat wenst, zal het bestuur de belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn/haar standpunt op een door het bestuur te bepalen wijze en tijdstip nader toe te lichten. Uiterlijk zes maanden nadat het bestuur de schriftelijke klacht en eventuele verdere informatie die het bestuur nodig acht, heeft ontvangen, geeft het bestuur een oordeel over de ingediende klacht.
  5. Het bestuur brengt zijn oordeel binnen twee weken nadat dit tot stand is gekomen schriftelijk ter kennis van de belanghebbende. Voor zover er naar aanleiding van de klacht concrete maatregelen zijn genomen zullen die eveneens worden vermeld.

Adres secretariaat: Stichting Sailing Kids, Rozenlaan 75, 3135XN, Vlaardingen.

E-mail kantoor:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Deze optie heeft de voorkeur en werkt het snelst)

Telefoon secretariaat: 06-34388308 (tijdens kantooruren)

Klachten Formulier

In het voorkomende geval dat u een klacht heeft over de Stichting Sailing Kids, haar werkwijze of die van haar bestuursleden of vrijwilligers, dan willen wij dit graag van u horen.
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Let op: Indien u gewoon een vraag heeft of anderszins contact wilt opnemen, doet u dat dan bij voorkeur via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan het kantoor.

De met een * gemerkte onderdelen zijn verplicht!

Naam:*

Uw e-mail:*

Soort Klacht:*

Klachtomschrijving:


U bevindt zich hier: Home Klachten?