Verklaring goed gedrag (VOG)

Om de veiligheid van alle deelnemers zo goed mogelijk te kunnen garanderen, Vragen we van al onze vrijwilligers en bestuursleden een actuele VOG  = Verklaring Omtrent Gedrag verklaring aan per seizoen.
Met ingang van seizoen 2017 vraagt de stichting Sailing Kids zelf de VOG verklaringen voor alle vrijwilligers die meegaan aan.
Dit is met ingang vanaf 2017 voor de vrijwilligers geheel kosteloos

Meer informatie over de VOG verklaring kun je vinden op de site van de overheid

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U bevindt zich hier: Home Vrijwilligers Verklaring goed gedrag (VOG)